Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki - Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu