Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki - Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu


Przykłady zadań, które nie powinny pojawić się na maturze 2020/21

Efekty:

jaki rodzaj testu zastosować

jak zbudować test

ocenianie

Jak realizować nową podstawę programową z informatyki po szkole podstawowej