Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elżbieta Senderska jako osoba fizyczna zatrudniona na stanowisku doradcy metodycznego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora danych w ramach normalnego korzystania z platformy edukacyjnej Moodle zainstalowanej pod adresem moodle.senderska.pl,
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z w/w Platformy. W związku z powyższym zostałam/e, poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elżbietę Senderską jako osobę fizyczną zatrudnioną na stanowisku doradcy metodycznego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.